Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Historia Szkoły

Pierwsza wzmianka o szkolnictwie w Czeczewie pojawia się na początku XX w. W 1904 roku była we wsi szkoła, w której uczyli tylko katoliccy nauczyciele. Uczęszczało do niej 88 uczniów, a nauka odbywała się po niemiecku. W 1911 r. oddany został do użytku nowy budynek Szkoły Podstawowej(obecnie odbywają się w nim zajęcia oddziału przedszkolnego i klasy III). Była w nim jedna klasa, licząca 45 dzieci, które uczyła jedna nauczycielka. Na przełomie lat 1936/1937 do Szkoły Podstawowej w Czeczewie, której kierownikiem był Józef Wierzbicki, uczęszczało 72 dzieci.  W kwietniu 1945 r. Szkoła Podstawowa wznowiła działalność, nauka trwała do końca lipca tegoż roku. Rok szkolny 1966/1967 był pierwszym, w którym nauka kończyła się po ósmej klasie. W związku z wydłużeniem czasu nauki podjęto decyzję o budowie drugiego gmachu szkolnego, którą rozpoczęto w 1966 a zakończono w 1969 roku. Nowy budynek oddano do użytku w roku szkolnym 1970/1971.Uczyły się w nim odtąd dzieci z klas IV-VIII, zaś w starym budynku pozostały dzieci z klas I-III. W połowie lat siedemdziesiątych do starego budynku zaczęły uczęszczać dzieci z zerówki. Od 1986 r. Szkole Podstawowej w Czeczewie podporządkowano Szkołę Podstawową w Kłosowie (posiadała cztery oddzialy:0,I,II,III). W 1993 r. rozpoczęto rozbudowę szkoły z inicjatywy J. Stachurskiego-dyrektora szkoły, radnego gminnego i Sejmiku Samorządowego Woj. Pomorskiego. Nowe skrzydło budynku szkolnego oddane zostało do użytku w październiku 1998 r. Od 1999 r. placówkę przemianowano w Zespół Szkół – Szkołę Podstawową i Publiczne Gimnazjum. Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół i Rodziców, Rada Gminy i wójt gminy Przodkowo postanowili rozpocząć budowę Sali gimnastycznej. W związku z reorganizacją szkół rok szkolny 1999/2000 był ostatnim rokiem działalności punktu filialnego w Kłosowie. We wrześniu nastąpiło zamknięcie tej placówki. Zespół Szkół jest organizatorem wielu konkursów o randze gminnej, powiatowej i wojewódzkiej.

Data dodania: 2022-05-19 22:41:00
Data edycji: 2022-08-29 20:24:08
Ilość wyświetleń: 618

“Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali"

Jan Paweł II

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej