Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Konkurs

Konkurs
REGULAMIN
XXI EDYCJI KONKURSU PLASTYCZNEGO
pt. „ANIOŁY– MUŚNIĘCIE SKRZYDEŁ” 2022 r.
• Organizator: Wałbrzyski Ośrodek Kultury
• Założenia i cele konkursu:
Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich, którzy zechcą wykonać pracę plastyczną związaną z tematem przewodnim konkursu, którym są ANIOŁY – w szerokim rozumieniu, dotyczącym zarówno wiedzy, jak i wyobrażenia.
Głównym celem konkursu jest pobudzenie wyobraźni, kreacji plastycznej, zachęcanie do czerpania inspiracji twórczych z klimatu Świąt Bożego Narodzenia.
• Technika:
Praca powinna być wykonana dowolną techniką plastyczną, na płaszczyźnie lub w formie przestrzennej.
Maksymalny wymiar zgłaszanych prac:
I. grafiki irysunki -maksymalnie do 100 x 70 cm;
II. obrazy - najdłuższy bok do 100 cm;
III rzeźba - mieszczące się w przestrzeni do 70 x 70 x 70 cm i wadze do 30 kg (Uwaga ! Tylko kategoria wiekowa grupy III i IV).
• Zgłoszenie do konkursu:
Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. Praca nie może być zbiorowa. Jedna placówka może odesłać maksymalnie 10 prac !
• Każdą pracę należy czytelnie opisać: Imię i nazwisko autora, wiek, nr telefonu, adres szkoły (pracowni plastycznej), imię i nazwisko opiekuna artystycznego oraz kategoria wiekowa!(Organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania pracy w innej dziedzinie jeżeli została źle zgłoszona lub nieczytelnie opisana).
Wzór fiszki, jaka powinna być umieszczona na odwrocie pracy na stronie www.wok.walbrzych.pl.
UWAGA!
Prace należy zabezpieczyć przed zniszczeniem podczas transportu – prace nieczytelnie opisane lub uszkodzone będą zdyskwalifikowane.
• Kategorie wiekowe
I grupa: 5 - 8 lat
II grupa: 9 - 13 lat
III grupa: 14 - 18 lat
IV grupa: dorośli (od 19 lat)
V grupa: szkoły i placówki specjalne
• Termin zgłaszania prac: Pracę należy dostarczyć do 1 grudnia 2022 r. na adres:
Wałbrzyski Ośrodek Kultury,
ul. Wysockiego 29, 58- 304 Wałbrzych.
Liczy się data stempla pocztowego !
Prosimy, aby prace pakować w sposób przemyślany ze szczególną uwagą na ochronę środowiska – mniej folii i plastiku znaczy lepiej
• Ocena prac konkursowych: Jury powołane przez Organizatora oceni prace według następujących kryteriów
A/ zgodność prac z tematem,
B/ samodzielne i oryginalne ujęcie tematu,
C/ poziom artystyczny prac,
D/ estetyka wykonania.
• Rozstrzygnięcie konkursu:
Posiedzenie jury rozstrzygającego konkurs odbędzie się 8.12.2022r., wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury pod adresem: www.wok.walbrzych.pl, nie później niż 5 dni od posiedzenia jury. O rozdaniu nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
UWAGA!
Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.
Uczestnik, który zgłosi pracę do konkursu zrzeka się jednocześnie praw autorskich na rzecz Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury.
Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi !
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.UE L 119 z 04.05.2016)- RODO informujemy, że:,
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wałbrzyski Ośrodek Kultury, ul. Wysockiego 29, 58- 304 Wałbrzych.
2. Kontakt z Administratorem: tel. +48 74/ 66 70 950; e -mail: sekretariat@wok.walbrzych.pl
3.Kontakt z powołanym inspektorem ochrony danych – abi@vp.pl.
4.Pełna informacja dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się na naszej stronie internetowej pod adresem: https://www.wok.walbrzych.pl/web/rodo
.
Dodatkowe informacje:
Kamila Lepianka
kom. 530 191 283 e-mail:  kamila@wok.walbrzych.pl
Wałbrzyski Ośrodek Kultury
 
Data dodania: 2022-11-18 18:26:47
Data edycji: 2022-11-18 18:41:54
Ilość wyświetleń: 72

“Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali"

Jan Paweł II

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook