Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Konkurs

Konkurs
REGULAMIN
XXI EDYCJI KONKURSU PLASTYCZNEGO
pt. „ANIOŁY– MUŚNIĘCIE SKRZYDEŁ” 2022 r.
• Organizator: Wałbrzyski Ośrodek Kultury
• Założenia i cele konkursu:
Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich, którzy zechcą wykonać pracę plastyczną związaną z tematem przewodnim konkursu, którym są ANIOŁY – w szerokim rozumieniu, dotyczącym zarówno wiedzy, jak i wyobrażenia.
Głównym celem konkursu jest pobudzenie wyobraźni, kreacji plastycznej, zachęcanie do czerpania inspiracji twórczych z klimatu Świąt Bożego Narodzenia.
• Technika:
Praca powinna być wykonana dowolną techniką plastyczną, na płaszczyźnie lub w formie przestrzennej.
Maksymalny wymiar zgłaszanych prac:
I. grafiki irysunki -maksymalnie do 100 x 70 cm;
II. obrazy - najdłuższy bok do 100 cm;
III rzeźba - mieszczące się w przestrzeni do 70 x 70 x 70 cm i wadze do 30 kg (Uwaga ! Tylko kategoria wiekowa grupy III i IV).
• Zgłoszenie do konkursu:
Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. Praca nie może być zbiorowa. Jedna placówka może odesłać maksymalnie 10 prac !
• Każdą pracę należy czytelnie opisać: Imię i nazwisko autora, wiek, nr telefonu, adres szkoły (pracowni plastycznej), imię i nazwisko opiekuna artystycznego oraz kategoria wiekowa!(Organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania pracy w innej dziedzinie jeżeli została źle zgłoszona lub nieczytelnie opisana).
Wzór fiszki, jaka powinna być umieszczona na odwrocie pracy na stronie www.wok.walbrzych.pl.
UWAGA!
Prace należy zabezpieczyć przed zniszczeniem podczas transportu – prace nieczytelnie opisane lub uszkodzone będą zdyskwalifikowane.
• Kategorie wiekowe
I grupa: 5 - 8 lat
II grupa: 9 - 13 lat
III grupa: 14 - 18 lat
IV grupa: dorośli (od 19 lat)
V grupa: szkoły i placówki specjalne
• Termin zgłaszania prac: Pracę należy dostarczyć do 1 grudnia 2022 r. na adres:
Wałbrzyski Ośrodek Kultury,
ul. Wysockiego 29, 58- 304 Wałbrzych.
Liczy się data stempla pocztowego !
Prosimy, aby prace pakować w sposób przemyślany ze szczególną uwagą na ochronę środowiska – mniej folii i plastiku znaczy lepiej
• Ocena prac konkursowych: Jury powołane przez Organizatora oceni prace według następujących kryteriów
A/ zgodność prac z tematem,
B/ samodzielne i oryginalne ujęcie tematu,
C/ poziom artystyczny prac,
D/ estetyka wykonania.
• Rozstrzygnięcie konkursu:
Posiedzenie jury rozstrzygającego konkurs odbędzie się 8.12.2022r., wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury pod adresem: www.wok.walbrzych.pl, nie później niż 5 dni od posiedzenia jury. O rozdaniu nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
UWAGA!
Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.
Uczestnik, który zgłosi pracę do konkursu zrzeka się jednocześnie praw autorskich na rzecz Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury.
Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi !
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.UE L 119 z 04.05.2016)- RODO informujemy, że:,
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wałbrzyski Ośrodek Kultury, ul. Wysockiego 29, 58- 304 Wałbrzych.
2. Kontakt z Administratorem: tel. +48 74/ 66 70 950; e -mail: sekretariat@wok.walbrzych.pl
3.Kontakt z powołanym inspektorem ochrony danych – abi@vp.pl.
4.Pełna informacja dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się na naszej stronie internetowej pod adresem: https://www.wok.walbrzych.pl/web/rodo
.
Dodatkowe informacje:
Kamila Lepianka
kom. 530 191 283 e-mail:  kamila@wok.walbrzych.pl
Wałbrzyski Ośrodek Kultury
 
Data dodania: 2022-11-18 18:26:47
Data edycji: 2022-11-18 18:41:54
Ilość wyświetleń: 319

“Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali"

Jan Paweł II

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej