Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski na rok 2019/2020

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:  Grażyna Damps

Przewodniczący: Klaudiusz Szlas (kl. VIII b)

Zastępca: Paulina Bysewska (kl. VIII a)

Skarbnik: Weronika Belka (kl. VIII b)

 

 Samorząd Uczniowski na rok 2016/2017

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:  Grażyna Damps

Przewodnicząca: Alicja Krauza (kl. III gim.)

Zastępcy: Martyna Skorowska (kl. III gim.)

Skarbnik: Ewelina Pupacz (kl.II gim.)

 

Samorządu Uczniowski na rok 2014/2015

opiekun Samorządu Grażyna Damps

 1.Przewodnicząca – Weronika Krauza

 2.Zastępca – Linda Christiansen

3.Skarbnik – Martyna Leman

 

 

 

Samorządu Uczniowski na rok 2013/2014

Przewodniczący – Agnieszka Zabrocka
Zastępca – Martyna Leman
Skarbnik – Natalia Wilczewska
Sekretarz – Sandra Leman

 

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2013/2014

 

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

 

 • Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;
 • Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka;
 • Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju;

 

Założenia na rok szkolny 2013/2014

 

 • Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;
 • Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;
 • Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym;
 • Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego;
 • Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych;
 • Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach;
 • Uświadomienie roli dziecka jako ucznia w rodzinie i społeczności lokalnej.

 

 

 

Termin Zadania Formy realizacji
Wrzesień Organizacja rozpoczęcia nowego roku szkolnego
 • udział w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2013/2014
Wybory Samorządu Uczniowskiego
 • kampania wyborcza i wybory do samorządu
 • wybór zarządu Samorządu Uczniowskiego: przewodniczącego, zastępcy, skarbnika i sekretarza
Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego
 • zebranie samorządu
 • wpisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli samorządu do planu pracy
 • ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji
 • przedstawienie planu pracy Samorządu Uczniowskiego Dyrekcji Szkoły
Dzień Chłopaka
 • dyskoteka szkolna
Dbamy o ład i porządek w naszej szkole
 • zorganizowanie pod opieką wychowawców prac porządkowych i dekoracyjnych w klasach (kontrola samorządu)
Październik Zagospodarowanie tablicy Samorządu Uczniowskiego
 • regulamin Samorządu Uczniowskiego
 • plan pracy Samorządu Uczniowskiego
Obchody Dnia Edukacji Narodowej
 • zamieszczenie życzeń okolicznościowych na gazetce szkolnej
 • przygotowanie życzeń dla nauczycieli
 • konkurs na najsympatyczniejszego nauczyciela w szkole – rozdanie Oskarów
Udział w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”
 • zbiórka pieniędzy
 • zliczenie zebranych środków
Ślubowanie klas I – gimnazjum oraz klas 1 SP
 • pomoc w przygotowaniu imprezy, wychowawcom klas pierwszych gimnazjum i SP
Listopad Obchody Narodowego Święta Niepodległości
 • gazetka okolicznościowa na temat Święta Niepodległości, apel szkolny
Dzień słodkości w naszej szkole
 • sprzedaż ciasta przez członków Samorządu Uczniowskiego (zbiórka pieniędzy na cele bieżące)
Dokarmianie zwierząt
 • przygotowanie plakatów informacyjnych o zbiórce
 • karmniki dla ptaków na terenie szkoły
 • zbiórka karmy dla ptaków – ziarna zbóż
Andrzejki w naszej szkole
 • akcent andrzejkowy na gazetce ściennej
 • festiwal wróżb
Grudzień Mikołajki
 • akcent mikołajkowy na gazetce szkolnej
 • organizacja paczek świątecznych na poziomie klas
Konkurs na najładniej świątecznie udekorowaną salę lekcyjną
 • ogłoszenie konkursu
 • przestawienie regulaminu konkursu
 • rozstrzygnięcie konkursu
W świątecznym nastroju
 • gazetka ścienna o tematyce bożonarodzeniowej
 • przygotowanie plakatu z życzeniami świątecznymi dla Rady Pedagogicznej, pracowników szkoły i dla uczniów
 • spotkania opłatkowe w klasach
Kino
 • wspólny wyjazd do kina
Łyżwy
 • wspólny wyjazd na łyżwy
Styczeń Włączenie się Samorządu Uczniowskiego w akcję Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 • zbiórka datków do puszek wśród uczniów, nauczycieli i rodziców
Kolorowy Dzień
 • konkurs na najbardziej kolorowo ubraną klasę
Choinka Noworoczna
 • współorganizowanie zabawy choinkowej dla wszystkich uczniów , konkursy dla uczestników
Apel podsumowujący I semestr
 • przedstawienie wyników nauczania, frekwencji poszczególnych klas
 • przypomnienie o zasadach spędzania bezpiecznych ferii
Luty Walentynki
 • przygotowanie skrzynki na kartki walentynkowe
 • doręczanie korespondencji walentynkowej przez „szkolnych listonoszy”
 • akcenty walentynkowe na gazetce ściennej
 • dyskoteka walentynkowa
Marzec Dzień Kobiet
 • wykonanie gazetki okolicznościowej na korytarzu
Dzień Wiosny
 • przygotowanie zabaw i konkursów
 • propozycje klas
Kwiecień Akcja wiosenne porządki- wiosenne sprzątanie sal/szkoły
 • porządkowanie klas i terenu wokół szkoły
Wielkanoc
 • gazetka ścienna o tematyce świątecznej, apel oraz życzenia
Obchody Światowego Dnia Ziemi
 • przygotowanie gazetki ściennej
 • kampania propagująca ochronę przyrody
Konkurs na wielkanocną kartkę
 • ogłoszenie konkursu
 • przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu
 • ozdobienie szkoły (SP)
Maj Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • akcenty poświęcone temu świętu na gazetce ściennej, apel
Dzień Europejski
 • rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
Dzień Matki
 • akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu
Chcemy wiedzieć wszystko o szkołach ponad gimnazjalnych
 • organizacja spotkań uczniów klas III kampania informacyjna (GM)
Czerwiec Dzień Dziecka
 • współ-organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych na terenie szkoły
Apel podsumowujący II semestr
 • przedstawienie wyników nauczania, frekwencji poszczególnych klas
 • wręczenie nagród i dyplomów za konkursy i akcje, które odbyły się w II semestrze
 • przypomnienie o zasadach spędzania bezpiecznych wakacji
Zakończenie roku szkolnego klas gimnazjalnych
 • pomoc w przygotowaniu akademii
Podsumowanie pracy S.U. za rok szkolny 2013/2014
 • podsumowanie działalności S.U. i przygotowanie sprawozdania
 • opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny

 

Prace w ciągu roku szkolnego:

 

 • organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego
 • współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas
 • prowadzenie gazetki ściennej samorządu uczniowskiego
 • udział w akcjach charytatywnych
 • współudział w uroczystościach szkolnych

 

Współpraca z :

 

 • Szkolne Koło Caritas
 • Grono Pedagogiczne

 

Pomoc przy organizacji uroczystości szkolnych:

 

 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości
 • Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • Akademia z okazji zakończenia roku szkolnego

 

 

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:

 

Grażyna Damps

Data dodania: 2022-05-19 22:54:10
Data edycji: 2022-06-10 21:22:30
Ilość wyświetleń: 384

“Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali"

Jan Paweł II

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej